Проекти

Проект на Еразъм+ за дигитализация на езиковото обучение в училище

Проект на Еразъм+ за дигитализация на езиковото обучение в училище

За периода 20.11 – 24.11.23г. група учители от 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" участваха в проект по Еразъм+ на тема „Дигитализация на езиковото обучение в училище за по-добри възможности за развитие на младите хора в контекста на съвременна Европа“. По време на обучението, което се проведе във Валета, Малта, те взеха участие в дискусии, работиха по практически задачи във връзка с въвеждането на дигиталните технологии в учебните часове, създаваха дигитални инструменти, които да използват в класната стая с цел развиване потенциала на учениците. Успоредно с това преподавателите от 131. СУ споделиха опит и добри практики със свои колеги от Полша и Унгария.

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“, модул „Културните институции като образователна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „Културните институции като образователна среда“

В реализирането на проекта участваха 61 ученици от 4. А, 4. В и 3. В клас. Проведените в музеите уроци интегрираха основни компетентности по учебни предмети в областите на: природните науки и екологията - човекът и природата, обществени науки и гражданско образование - човекът и обществото, български език и литература, математика, информационни технологии и дигитални компетентности и изобразително изкуство.

Научи повече
Доброволчески клуб на 131. СУ

Доброволчески клуб на 131. СУ

В изпълнение на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 8-11 КЛАС „ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ"

Научи повече
Подкрепа за приобщаващо образование

Подкрепа за приобщаващо образование

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Научи повече