Прием след 7. клас

Прием след 7. клас

Документи за записване в 8. клас: оригинал на Свидетелство за основно образование и оригинал на медицинско свидетелство.

При записване е необходимо да присъства ученикът с родител.

Записването е 8.00  до 18.00 часа.