Доброволчески клуб на 131. СУ

Доброволчески клуб на 131. СУ

Доброволчески клуб на 131. СУ

В изпълнение на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 8-11 КЛАС „ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ"

131. СУ "Климент Тимирязев" е едно от избраните училища за стартиране на тази програма, като се предвижда през учебната 2024/2025г тя да стане задължителна за всички.

Цели на програмата са предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот, постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл, подкрепа на подрастващите в процеса на вземане на решения и отстояване на натиска на групата, трениране на социални умения и умения за насочване на експериментиращи и/или употребяващи връстници, насочване към алтернативи на употребата.

 

Доброволците на 131.СУ са обучени в 5 модула в рамките на първи срок на учебната година. През втори учебен срок, те влизат в съответните класове 8-11клас в рамките на няколко последователни часа и работят по специални програми, като желания резултат е да се постигнат всички горепосочени цели на програмата. Това се осъществява, чрез принципа за алтернативните дейности на забавление. В тази програма идеята е, че децата обучават деца, използвайки “техния език”. Това дава възможност за по-голяма достъпност до темите, включване в дискусии, обсъждане на проблеми. От своя страна нашият Доброволчески клуб е част от Националната доброволческа мрежа. По този начин учениците имат възможност да общуват със свои връстници, с които споделят общи цели, мисия, ценности, интереси. По тази програма учениците от Доброволческия клуб посетиха театрална постановка в Сатеричен театър „Алеко Kонстантинов“. Предстоят ни посещения на Escape room, каране на каяк, обучение в морски курорт с.Китен и още много забавни активности.