Форми на обучение

Форми на обучение в 131. СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“
през учебната 2023/2024 година

    Дневна
    Самостоятелна
    Индивидуална