Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

Клуб „Българското слово“

Клубът има за цел  да развие мисленето на учениците, свободното изразяване на позиция и креативността у тях. Повишава потребността от четене и развива читателски интереси. По този начин се разширява кръга от книги за четене с достъпна за възрастта на учениците литературата.

 

Клуб " Млади еколози" 


Млади еколози в действие!!!
Да се запознаем с природата, която е наш дом.
Да се научим как да я опазваме.
Да се запознаем с основните замърсители на околната среда.
Да се научим да събираме отпадъците разделно.
Да се запознаем с процеса рециклиране.
Накрая ще завършим с 
" Еко-модно ревю" !!!
Обичаме природата!!!

 

 

Kлуб "Приятели на математиката

На учениците от 3. б клас, участващи в клуб "Приятели на математиката", им предстои нова среща с най-точната наука в периода 01.06.2023 - 15.06.2023 г. Третокласниците ще развият своята логическата, пространствена, комбинативна, гъвкава и творческа мисъл. Ще оформят уменията си за работа в екип и ще развият способностите си за самооценка.

 

Клуб ,,По следите на българите‘‘ с ръководител Силвия Симеонова

Клубът цели да запознае учениците от 2. а клас на 131 СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" с българската история, традиции и изкуства през вековете.

Заниманията включват теми свързани с историческия път на България, незабравимите и личности, език, традиции, обичаи и хора на изкуството.

Чрез забавни игри, творчески дейности и увлекателни беседи ще се подбуди интерес към българското. Ще се запознаят с произхода на българите, столиците ни през вековете, българския език, обичаи и  традиции. Ще опознаят и изкуството в България- на платно, в думи, в нотен лист, на театрална и музикална сцени.

 

Клуб "Забавна математика" и клуб "Състезателн математика" с ръководители Камелия Йовкова и Галина Нешкова.

Първокласници усвояват нови знания по достъпен и забавен начин, решават задачи  с повишена трудност, чрез които развиват логическото си мислене,  наблюдателност,  съобразителност, находчивост, концентрация, работа в екип и творчески прилагат усвоените знания. Дейността на клуба е свързана с надграждане знанията на учениците по математика чрез решаване на задачи от математически състезания и турнири. Те се явяват на в турнири и състезания на Съюза на математиците в България, класират се на призови места и печелят награди. Във вълнуващия свят на математиката децата се потапят чрез игри, лабиринти, кръстословици, пъзели. Математическите предизвикателства стимулират любопитството на децата, поощряват  тяхната изобретателност. Учениците разкриват увлекателната страна на математиката  и формират траен интерес към нея.

 

         
 
 

Клуб „Практични финанси“ с ръководител Десислава Атанасова

Целта на извънкласната дейност е учениците да усвоят знания и практически умения при управление на личните си финанси. Заниманията включват теми като познаване и прилагане на наученото за парите и движение на парите в икономиката, кариерно развитие и ориентиране в житейски събития (избор на образование, кариера, жилище, автомобил, плануване на почивка и др.), бюджетиране, ролята на държавата в икономиката, спестяване и инвестиране, поемане на риск.

Мисията на клуба е учениците да могат да свързват наученото със собственото си ежедневие и да подобрят планирането и разпределението на личните си финанси.

В рамките на заниманията в клуба ученици от 131. СУ посетиха Базар на професиите в София ТехПарк и се срещнаха с представители на бизнеса в различни сфери, запознаха се с дейността на български и чужди фирми и с възможностите, които предлагат, и почерпиха от опита на доказани професионалисти. 

„Рап Академия“ с ръководител Валентин Хаджиев

Приоритет на съвременното българско училище е гражданското образование, основната същност на което е възпитаване на нравствени ценности. Един от пътищата за това е диалогът с изкуството и по-специално с модерната култура на рап музиката.

Целите на "Рап академията" са да се изгради у учениците потребност от съприкосновение с магията на музиката с оглед повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес и да се възпита у тях интерес към изкуството, усет и разбиране на ценностите му,  необходимост от общуване и осмисляне на музикалните послания. Друга важна задача е чрез общуване с изкуството да се провокира у учениците необходимост сами да творят, да усъвършенстват дикцията, музикалните познания и речниковия запас, да успеят да демонстрират своите умения пред публика, близките и приятелите на участниците;

Един от ключовите резултати, който се очаква от реализацията на дейностите, е да се постигне по-ефективно общуване между родители-деца, ученици-учители; ученици-ученици.

 

 

Клуб Творческо писане ,,Бодлите на розата“ с ръководител Владимир Илиев

Кои сме ние? Ученици от гимназиален етап – от 8. до 10. клас.

Целта на клуба е да открои таланта на децата и да разшири тяхната култура и мироглед. Да ги запознае с автори, произведения, които не се учат в училище.
- Да ги вдъхнови да пишат и да предизвикват себе си.
- Да ги запознае с различните видове изкуства и тяхната специфика.
- Да ги научи да четат с разбиране и да вникват в анализа на едно произведение по определена парадигма. 
- Да създадем наш продукт, който да обединява изкуството в 131. СУ.
- От учениците се очаква да разпознават различните жанрове и родове в литературата. Да се ориентират в различните епохи и литературни направления. Да обогатят културата си и своята четивна грамотност

Нашите ценности: Изкуството във всичките му форми, толерантност, креативност, разбирателство, споделеност на знания, умения и инициативност.
 - ,,Всички обичат аромата на розата, но бягат от бодлите й“

Какво направихме до тук? 
Заедно създадохме първия вестник на 131. СУ и в него вложихме сърцето си. Вестникът е наша мисия, защото има с какво да се гордеем и какво да споделим на обществото за нас.
По повод първи ноември изразихме по оригинален начин нашето виждане за ролята на съвременния учител и пречките, които стоят пред него. Може да надникнете в душите ни ето тук: (2) За будителя, който вижда - YouTube

                      

 

Клуб „Читателски предизвикателства“ с ръководител Даниела Цветкова

Целта на читателския клуб към библиотеката е развитие и увеличаване на читателските интереси на учениците, свързани с желанието им да четат подходяща за тях литература. Чрез различни дейности като четене на художествени книги, създаване на собствени истории, използване методите на изобразителното и приложно изкуство, работа с конструктори и забавни и образователни игри се подпомага развиването и реализирането на творческите им способности, стимулира се търсенето и боравенето с информация чрез ползване на енциклопедии на различна тематика. Организираните дейности провокират детското любопитство, насърчават у децата активно търсене, изследване и анализ, критично мислене, извеждане на изводи и вземане на решения. Използването на играта като най-естествен начин за децата е с цел те да учат и да опознават света, да се социализират и развиват комуникативните си умения, да се запознават чрез книгите с достиженията на науката и техниката, с българските символи и традиции и др.

В клуба те се учат и как да изразяват своите чувства и емоции и да общуват помежду си. Осъществяват се и съвместни инициативи с други училища от столицата и страната и с институции като Столична библиотека, Фондация „Детски книги“, Асоциация „Български книги“ и др. Учениците взимат активно участие в инициативи, свързани с насърчаване на четенето – срещи с писатели и лектори, участие в национална награда „Бисерче вълшебно“, Маратона на четенето и др.

                   

 

Клуб "Съвременни лидери" с ръководител Виктория Петрова

Лидерските умения са от особено значение в глобалния съвремен свят. Те не се отнасят само до разпределянето на задачи в даден екип, но и до отношението на човек спрямо проблемни ситуации, управлението на собствения и чуждия човешки ресурс, разрешаването на конфликти и общата позитивна нагласа на човека. 

В клуб "Съвремени лидери" развиваме т. нар. меки умения или Soft skills. Те са този вид „човешко“ знание, което не се отнася до това, дали имаме технически знания или знания по определена специалност. Меките умения не са важни единствено за бъдещата ни професионална сфера – това са умения, които предполагат успех във всякакви ситуации, в които трябва да си взаимодействаме с другите. 

Умения за комуникация:

 • Активно/емпатично слушане
 • Умението ни да водим преговори
 • Невербална комуникация
 • Убедителност
Критично мислене:
 • Адаптивност
 • Артистична способност
 • Креативност
 • Критично наблюдение и мислене
 • Желание за учене и Любопитство
 • Гъвкавост
 • Иновативност
 • Логично мислене
 • Способност за разрешаване на проблеми
 • Находчивост
 • Мислене извън „границите“ 
 • Толерантност към промяна и други
Къде прилагаме и "тренираме" уменията си? Ние от клуб "Съвремени лидери" имаме възможност да прилагаме и развиваме уменията си всеки ден в училище - в различни проекти по учебни предмети, в междуличностното общуване, при изготвяне и представяне на екипни презентации. 
 
Активно участваме в организирането и ръководството на различни мероприятия в училище- концерти, базари, ден на отворените врати. Но най-голямото предизвикателство за нас е Ден на самоуправлението. Това е времето, което очакваме с нетърпение всяка година!