Екип

Психолог – Виктория Петрова

Педагогически съветник – Симона Семкова

Ресурсни учители – Детелина Пеева, Десислава Кочмарова

 

Четвърта група А – Черешка Николова

Четвърта група Б – Илияна Утку

Начален етап

Клас Класен ръководител Учител ЦОУД
1. а Любка Лакова

Лора Начевска

1. б Калина Мирчева

Гюлфе Пенд

1. в Петя Димитрова

Елица Илиева

1. г Петя Минева

Благовеста Милошева

1. е Силвия Каменова

Нургюл Янковска

1. д

Деница Николова

Ангелина Теодосиева
2. а Камелия Йовкова

Айсел Пенд

2. б Галина Нешкова

Даниела Самарджиева

2. в Каролина Колева

Мария Живкова

2. г Марияна Петрова

Марияна Петрова

2. д Розалина Иванова

Валерия Дамянова

2. е Траяна Григорова

Милена Гетова

3. а Димяна Лепоева

Силвия Симеонова

3. б Десислава Христова

Десислава Стойчева

3. в Таня Любенова

Петя Василева

3. г Антоанета Петрова

Мариела Миланова

3. д Йорданка Станчева

Бояна Илиева

4. а Димитрина Ватева

Константин Иванчев

4. б Анита Исаева

Марта Калъпчийска

4. в Мая Ангелова

Теодора Дойнова

4. г Илияна Илиева

Елена Русева

4. д Лилия Пекова

Таня Дочева

 

Прогимназиален и гимназиален етап

Таня Монева – преподавател

Цветелина Петкова - учител, кл. р-л 6.б

Борислава Георгиева  - учител, кл. р-л 6.а

Йоанна Йорданова – учител

Владимир Илиев - учител
Български език и литература

Росица Саяди – старши учител, кл. р-л 5.а

Карина Тонева – учител

Силвия Андонова - учител, кл. р-л 8.а
Английски език
Десислава Симеонова - учител, кл. р-л 8.б Испански език

Стилияна Маринова – преподавател

Надка Георгиева – старши учител

Йорданка Димитрова – учител

Илко Секалов - учител
Математика

Десислава Цветкова – преподавател

Мартин Бялов - учител
Информационни технологии

Валентин Хаджиев - учител, кл. р-л 10.а

Десислава Стойчева
История и цивилизации

Симеон Милачков - учител, кл. р-л 9.б

Дина Прданова - учител
География и икономика
Евелина Димитрова - учител, кл. р-л 5.в Философия
Стела Хантова – старши учител, кл. р-л 7.а

Човекът и природата

Биология и здравно образование
Весела Йотова - учител, кл. р-л 11.б

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда
Радослав Стефанов - учител, кл. р-л 8.в

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство
Рая Христова - учител Музика

Александрина Симеонова – учител

Яна Първова - учител, кл. р-л 5.б

Иво Деспотов - учител, кл. р-л 11.а

Марчо Марков - учител, кл. р-л 9.а
Физическо възпитание и спорт

Десислава Атанасова  - учител, кл. р-л 10.б

Белослава Евгениева – учител

Цветомира Мочева - учител
Икономически дисциплини