Свободни места

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА

за учебната 2024/2025 година

Необходими документи за определяне на паралелката в 5. клас: копие на Удостоверение за завършен начален етап и служебна бележка от училището с точките от Общинския кръг на олимпиадата по математика, Знам и мога и Европейско кенгуру.

Срок за подаване на документи: 01.08.2024

клас

Свободни места

1. 

няма

2. 

няма

3. 

2

4. 

няма

5. 

4

6.

1

7. 

2

9. а –  професия „Офис мениджър“ с разширено изучаване на АЕ

няма

9. б -  професия „Офис мениджър“ с разширено изучаване на ИЕ

няма

9. в - професия „Търговски представител“

1

10. а  - –  професия „Офис мениджър“ с разширено изучаване на АЕ

2

10. б – професия „Търговски представител

2

11. а - профил „Предприемачески

3

11. б - професия „Търговски представител“

1

12.а  - профил “ Предприемачески“

2

12. б - професия „Търговски представител“

4