Проект на Еразъм+ за дигитализация на езиковото обучение в училище

Проект на Еразъм+ за дигитализация на езиковото обучение в училище

Проект на Еразъм+ за дигитализация на езиковото обучение в училище

За периода 20.11 – 24.11.23г. група учители от 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" участваха в проект по Еразъм+ на тема „Дигитализация на езиковото обучение в училище за по-добри възможности за развитие на младите хора в контекста на съвременна Европа“.

По време на обучението, което се проведе във Валета, Малта, те взеха участие в дискусии, работиха по практически задачи във връзка с въвеждането на дигиталните технологии в учебните часове, създаваха дигитални инструменти, които да използват в класната стая с цел развиване потенциала на учениците.

Успоредно с това преподавателите от 131. СУ споделиха опит и добри практики със свои колеги от Полша и Унгария.