Обществен съвет

Състав на обществения съвет

Председател – Елена Николова Чешмеджиева

Членове:
1. Ася Стефанова Стоянова
2. Мария Иванова Циркова
3. Ива Кънчева Димова
4. Катя Тодорова Бейкова
5. Фиданка Николова Рангелова
6. Иван Тимотеев Стоичков
7. Милена Юриева
8. Илина Георгиева Стоилова