НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „Културните институции като образователна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“, модул „Културните институции като образователна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „Културните институции като образователна среда“

В реализирането на проекта участваха  61 ученици от 4. А, 4. В  и 3. В клас.  

Проведените в музеите уроци интегрираха основни компетентности по учебни предмети в областите на: природните науки и екологията - човекът и природата,  обществени науки и гражданско образование - човекът и обществото, български език и литература, математика, информационни технологии и дигитални компетентности и изобразително изкуство.