Мисия и визия

МИСИЯ

Нашата мисия е да:

 • предоставяме образование с високо качество и да осигуряваме безопасна среда за учене и труд;
 • създадем модел на съвременно училище;
 • формираме личности, които притежават компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, които разбират и прилагат принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.  

ВИЗИЯ

Нашата визия е да изграждаме:

 • модерно, конкурентнoспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо знаещи, креативни, емоционално интелигентни и активни  социално-отговорни личности, справящи се с предизвикателствата на новата дигитална реалност;
 • хуманно и толерантно, мотивиращо и креативно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

Базово училище на СУ

131. СУ „Климент Тимирязев“ е базово училище на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Иновативно училище

131. СУ – иновативно училище, включено в Списъка на иновативните училища с решение
на МС № 584/20.08.2020 г. с иновацията „Математика и технологии“.

Училището ще запази своя облик и традиции и ще се развива като училище с:

 • предучилищна подготовка (6 г.) ,
 • два етапа на основна образователна степен:
 • начален етап: 1. – 4. клас;
 • прогимназиален етап: 5. – 7. клас
 • средна образователна степен в два етапа:
 • Първи гимназиален етап: 8.– 10. клас;
 • Втори гимназиален етап: 11. – 12. клас, с професия „Офис мениджър“ - с разширено изучаване на английски и испански език; „Търговски представител“
 • Иновативна паралелка „Математика и технологии“, с прием след 4. клас.

 

ТРАДИЦИИ

Повече от 30 години 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” посреща своите ученици.

Патрон на училището е  Климент Аркадиевич Тимирязев – руски императорски ботаник и физиолог и основен привърженик на еволюционната теория на Чарлз Дарвин в Русия. Основава факултет по зеленчукова физиология и лаборатория в Петровската академия.

Климент Аркадиевич Тимирязев - патрон на 131. СУ

Наред с научната дейност Климент Тимирязев става известен и като писател, преводач и публицист. Широко известен е още като популяризатор на естествените науки - публикува редица лекции и статии в авторитетни научни издания.

 

Химн на 131. СУ

Втори наш дом училище си

Бъдеще светло даваш ни ти

Свят по-успешен и пълен с мечти.

Вечно ще помним  безгрижните дни.

Знание, вяра, мъдрост, любов 

Всеки от нас е вече готов

Да извърви едно по едно 

Сто тридесет и едно стъпала към върха.

 

Припев: Вярвайте ще превземем света

Смело вървим напред към целта

Вярвайте ще превземем света

Сто трийсет и първо е път към върха

 

Сто трийсет и една стъпки вървим

Със сто трийсет и едно към успеха летим

Сто трийсет и една са нашите мечти

Със сто трийсет и едно сред звездите кръжим

Учители ний сме ваши деца

Вярвайте ни ще превземем света

Всеки от вас зрънце посади

А ний ще разгънем свойте мечти.

 

Текст: Стилияна Маринова, Десислава Атанасова,

  Любка Лакова и Десислава Цветкова

Музика: Иван Георгиев