Запознаване на учениците с писмените им работи от НВО в VII клас

Запознаване на учениците с писмените им работи от НВО в VII клас

Запознаване на учениците с писмените им работи от НВО в VII клас

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература и по математика от НВО в VII клас:

български език и литература VII клас – на 02.07.2024 г., на 03.07.2024 г. и на 04.07.2024 г. включително в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

математика VII клас – на 02.07.2024 г., на 03.07.2024 г. и на 04.07.2024 г. включително
в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30
ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за
самоличност и представен входящ номер от служебната бележка за допускане до
НВО.